Spoštovani starši!
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s plačili vrtca določa:
13. OPROSTITEV PLAČILA VRTCEV
77. člen
(oprostitev plačila staršev za vrtec)
(1) Starši, katerih otroci od 18. maja 2020 do 30. junija 2020, ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila za vrtec. Višino znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določena v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo, krije proračun Republike Slovenije.
(2) Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce, ki izvajajo javno službo, zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncedentka za vse vključene otroke v ta vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva se občinam povrnejo iz proračuna Republike Slovenije.
Več si lahko preberete na povezavi:
Uprava šole/vrtca
Dostopnost