Projekti

1. Projekt Rastoča knjiga

2. Obisk Valvasorjeve knjižnice

3. Vodni agent

4. Zdrava šola

Zdrava izbira = lahka izbira

5. Evropa v šoli

6. Tradicionalen slovenski zajtrk – Dan slovenske hrane 20. 11. 2020. Tokrat bomo obeležili jubilejni deseti slovenski zajtrk. Učenci bodo imeli na voljo šolski med, maslo, jabolka, mleko in kruh. Vsa živila bodo Slovenskega porekla.

7. Šolska shema – V okviru razdeljevanja bodo učenci imeli na razpolago sveže sadje in svežo zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke.

Naša šola tudi letos sodeluje v šolski shemi. Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Cilji šolske sheme so: povečanje uživanja zelenjave, sadja in mleka ter mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, povečanje porabe lokalnega sadja in zelenjave v šolah ter ozaveščenost otrok o kmetijstvu in prehrani.

V šolski shemi se učencem od 1. do 9. razreda v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Šola mora v večini razdeljevati sveže sadje in zelenjavo ter manj predelano in v večini mleko ter manj mlečne izdelke. V strategiji je poudarjeno, da morajo biti mlečni izdelki brez dodatkov (sladkor in sladila, arome, sadje, oreški, kakav, čokolada). Cilj EU šolske sheme je namreč tudi zmanjšanje debelosti in prekomerne teže pri otrocih in mladostnikih, ki lahko vplivata na pojav sladkorne bolezni tipa II že v mladosti.

Z izvajanjem šolske sheme smo na naši šoli pričeli že v mesecu septembru. Razdeljevanje sadja in zelenjave poteka 1-krat do 2-krat tedensko. Razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov pa 1 do 2-krat tedensko ob petkih.  Izvajanje je označeno tudi na jedilniku. V času izvajanja šolske sheme je v jedilnici šole izobešen plakat »Šolska shema« Evropske unije kot to predpisuje Uredba.

Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Šola je ob začetku in koncu šolskega leta dolžna narediti posnetek stanja o uživanju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov med učenci. Učenci 4., 6. in 8. razreda bodo v ta namen izpolnili spletni vprašalnik za učence na začetku in na koncu šolskega leta.

8. Projekt fleksibilnega predmetnika

9. Projekt RaP

10. SLO Fit

11. Razvojni projekt: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (razvojni tim)

12. Ostali projekti, za katere se odločimo med letom

Dostopnost