Knjižnica

Šolska knjižnica je del šole in s svojim delovanjem podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole ter razvija in dopolnjuje delo, ki teče na podlagi obveznega učnega programa. Namenjena je učencem in delavcem šole. Strokovni delavci imajo na voljo mnogo literature iz različnih strokovnih področij. Učencem pa je v pomoč pri domačem branju, bralni znački, pri iskanju informacij ter zbiranju gradiva, potrebnega pri pripravi različnih predstavitev pri posameznih predmetih. Učencem je za namen iskanja informacij na spletu ter pripravo predstavitev v knjižnici na voljo tudi računalnik. V šolski knjižnici je okoli 6200 knjižnih enot, uporabniki lahko prebirajo revije, pregledujejo enciklopedije, slovarje, pravopis, na voljo pa so tudi leksikoni. V tem šolskem letu bo knjižnica prešla na nov računalniški program Cobiss.  Šolska knjižničarka je Alenka Košak.

Izposoja knjižničnega gradiva je možna vsak dan od 7.15 do 8.10 in od 12.30 do 14.00.

 

SEZNAM BREZPLAČNIH GRADIV

Dostopnost