Vzgojni načrt

Cilj vzgojnega načrta je oblikovati okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejeti, varni, uspešni in svobodni, hkrati pa se bodo morali zavedati, da je potrebno upoštevati  pravila in sprejemati omejitve, ki jih zahteva vsaka organizirana skupnost. Za doseganje teh ciljev je pomembno vključevanje tako učencev, staršev, zaposlenih, lokalne skupnosti in zunanjih institucij.

Vzgojni načrt vsebuje:

–  vzgojna načela šole,

–  vzgojne usmeritve, vrednote,

–  vzgojne cilje po triadah,

–  področja načrtnega vzgojnega delovanja,

–  proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti,

–  ukrepe ob vzgojnih kršitvah ter

–  kriterije za samoevalvacijo.

 

Preventivne in proaktivne dejavnosti za učence, starše in učitelje se po potrebi na novo določajo vsako leto.

Celoten vzgojni načrt si lahko ogledate na povezavi: vzgojni načrt 2022/2023.

Pravila šolskega reda 2022/2023

Dostopnost