Kotiček za starše

Obrazec za vpis otrok 2019,20

 

Okrožnica medicinsko indicirane diete

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka

 

Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih

 

VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

 

Znižano plačilo vrtca MDDSZ

Kdaj otrok je / ni za v vrtec

Pravilnik o varnosti otrok v vrtcih

 

Obrazec za izpis otroka iz vrtca

Vpis in izpis otroka iz vrtca

 

Zdravniško potrdilo za znižano plačilo vrtca

 

Obrazec za odprtje trajnega naloga. Vsi tisti, ki želite, da se plačila izvedejo preko trajnika izpolnite spodnji obrazec in ga prinesite v tajništvo šole.

ODPRTJE TRAJNIKA Sepa obremenitev

 

OBVESTILO MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT – NAGLAVNE UŠI

Na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS (www.ivz.si) najdete gradiva, ki vam bomo v pomoč pri preprečevanju uši in pri ravnanju v primeru, če se uši pojavijo.

Naglavne uši