Podatki o učencih

razred M Ž skupaj
 1. 11 6 17
 2. 10 7 17
 3. 5 11 16
 4. 11 5 16
 5. 6 8 14
skupaj 1.–5. 43 37 80
 6. 14 8 22
 7. 7 7 14
 8. 4 14 18
 9. 7 6 13
skupaj 6.–9. 32 35 67
vsi skupaj 75 72 147