Poslanstvo svetovalne službe

Šolska svetovalna služba je namenjena otrokom, staršem in pedagoškim delavcem na šoli in v vrtcu. Delo šolske svetovalne delavke je interdisciplinarno. Namenjeno je izboljšanju in poglabljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter skrbi za celovitejši razvoj otrok in odraščanja mladine.

Vključuje se v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti, ki so:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojno-preventivne dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in spremljanja.

Pri svojem delu šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč. Pomaga pri različnih razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih, učnih, socialno-ekonomskih in drugih težavah. Težavam prisluhne in skupaj poskušajo najti rešitev ali poiskati pomoč še kje drugje.

Glavna področja in naloge svetovalne službe so:

 

Učenje in poučevanje

 • Nadarjeni učenci: koordinacija evidentiranja, identificiranja in dela z nadarjenimi. Priprava individualiziranega programa.
 • Učenci z učnimi težavami: koordinacija pomoči učencem, sodelovanje z zunanjimi institucijami.
 • Učenci s posebnimi potrebami: koordinacija dela z UPP-pomoč pri  usmerjanju, priprava individualiziranega programa, evalvacija dodatne strokovne pomoči, vodenje dokumentacije, neposredno delo z učenci, svetovanje staršem, sodelovanje z zunanjimi institucijami.
 • Vsi učenci: priprava tematskih razrednih ur, delavnic.

 

Šolska kultura, vzgoja, klima

Pomoč učencem z vzgojnimi težavami: preventivni  in kurativni programi, šolska mediacija, individualno in skupinsko delo z učenci.

 

Skrb za optimalni telesni, osebni in socialni razvoj

 • Sodelovanje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje otrok v vrtcu, priprava predšolskih otrok na šolanje, izvedba socialnih iger enkrat tedensko v šolski knjižnici.
 • Svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem,  spoznavnem, čustvenem in socialnem razvoju, koordinacija dela z zdravstvenim domom, CSD in drugimi institucijami.

 

Šolanje

 • Vpis učencev v prvi razred.
 • Ponavljanje, napredovanje, prešolanje učencev.

 

Poklicna  orientacija – plan dejavnosti

 • Tehniški dan na srednji šoli.
 • Posamezne predstavitve srednjih šol (glede na interes učencev).
 • Razredne ure na temo poklicne orientacije.
 • Individualno in skupinsko poklicno svetovanje učencem in staršem.

 

Socialno-ekonomske stiske

 • Pomoč učencem, ki imajo težave zaradi socialno-ekonomskih razmer.
 • Pomoč pri reševanju finančnih težav in stisk.

Svetovalna delavka na šoli je Alenka Košak. Pri njej se lahko oglasite osebno ali pokličete po telefonu: 07 49 78 479 vsak dan (po predhodni najavi) med 6. 30 in 14. uro ali v času popoldanskih govorilnih ur.

Pišete lahko tudi na elektronski naslov: alenka.kosak@os-podbocje.si.

Prihajajoči dogodki

december 2021
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Nov   Jan »
Dostopnost