Šolska skupnost in parlament

ŠOLSKA SKUPNOST

V šoli se učenci organizirajo v razredne skupnosti. Razredna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Oddelčne razredne skupnosti se povezujejo v šolsko skupnost – skupnost učencev šole. Le-ta se poskuša približati učencem in jim dati možnost, da izrazijo svoje mnenje ter da aktivno sodelujejo pri določenih aktivnostih šole. Predstavniki šolske skupnosti učencev so predstavniki posameznih oddelčnih razrednih skupnosti, ki na sestankih šolske skupnosti sporočajo tako svoja, kot tudi  mnenja, pripombe in ideje ostalih sošolcev in sošolk. V svojih razredih na razrednih urah pa nato poročajo o sklepih sestankov šolske skupnosti.

Med načrtovanimi nalogami in cilji šolske skupnosti v šolskem letu 2020/2021  so izvolitev predstavnikov in predsednika šolske skupnosti, zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti, spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev, sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost, sodelovanje pri šolskem  otroškem parlamentu ter načrtovanje, izvajanje in spremljanje ostalih aktivnosti (tutorstvo).

 

OTROŠKI PARLAMENT

Učenci so na šolah povezani na različne načine in na različnih nivojih. Znotraj razredov so razdeljeni na oddelčne skupnosti, le-te pa se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

Otroški parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Otroški parlament se skliče večkrat letno. Skli­catelj šolskega parlamenta je mentor otroškega parlamenta na šoli.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu? V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci idr. Izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj otroški parlament? Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako deluje? Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Prihajajoči dogodki

julij 2024
PTSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« Jun   Avg »

Donatorji - čebelnjak

 • Mestna občina Krško
 • Krajevna skupnost Podbočje
 • Mizarstvo Toni in Branko Lipar
 • Krovstvo - Tesarstvo - Kleparstvo Tršinar Sandi
 • Mizarstvo Vrhovšek
 • Viki Baznik
 • TGM Sintič
 • Pečarstvo in keramičarstvo Peter Kodrič
 • GP Kodrič gradbeništvo in prevozi
 • Agrosmer barve in laki
 • Trgovina Križaj
 • Kmetija Jarkovič
 • Bršec Janez
 • Stanko Jurečič
 • Svet telefonije, Martina Žužič s. p.
 • ŠC Krško - Sevnica

Dostopnost