Vrtec pri OŠ Podbočje bo v šolskem letu 2022/23 izvajal dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Dnevni program je namenjen otrokom prvega starostnega obdobja od 1. do 3. leta, oziroma ko otrok dopolni starost najmanj enajst mesecev in za otroke drugega starostnega obdobja od 3. leta do vstopa v šolo.

Vlogo za vpis otroka je potrebno oddati najkasneje do torka, 15. marca 2022.

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2022/2023 (torej v času od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023), boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Vrtec bo najprej obravnaval vloge, ki bodo potrebovale vpis do 28. 2. 2023.

Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka za eno šolsko leto. Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug in tretji vrtec, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire in v okviru tega vrtca do tri enote. V primeru, da bo vlog v vrtcu več, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev v Pravilniku o  sprejemu otrok v vrtce občine Krško.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dobite na spletni strani OŠ Podbočje, tajništvu šole, vrtcu ter na spletni strani Mestne občine Krško (https://www.krsko.si). Na vašo željo vam jo lahko tudi pošljemo. Vlogo lahko oddate v tajništvu šole vsak dan do 14. ure ali pa jo pošljete priporočeno po pošti na zgoraj omenjeni naslov.

Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.30.

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 142/2020, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivi bolezni. Za sprejem v vrtec je obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 07/49 77 030 ali napišite na elektronski naslov: darinka.tomazin@guest.arnes.si.

Pomočnica ravnatelja

Darinka Tomažin, mag. prof. pred. vzg.                  

                                                                                                                Ravnatelj, Andrej Lenartič, prof.   

Vloga za vpis 2022/2023         

Vloga za vpis 2022/2023. pdf                                                                                    

Dostopnost