Spoštovani starši.

V skladu z Odlokom Vlade RS o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list, št. 30, dne 4. 3. 3031) in Okrožnico MIZŠ, številka 6030-1/2021/30, Vas obveščamo, da je uporaba zaščitnih mask za učence od vključno 6. razreda dalje obvezna v vseh razredih. Učenci morajo nositi zaščitno masko tudi, med  poukom v matičnih učilnicah.

Maske za učence od 1. do vključno 5. razreda v matičnih učilnicah niso obvezne, vendar NIJZ in tudi MIZŠ priporočata, da jih učenci uporabljajo za svojo varnost in zaščito.

Lepo Vas pozdravljamo in ostanite zdravi.

Vodstvo šole.

Dostopnost