V četrtek, 22. 2. 2024, so učenci 2. a in 2. b razreda izvedli tehniški dan na temo mešam in ločujem snovi. Pred začetkom praktičnega dela po skupinah so učenci s pomočjo predznanja in znanja, ki so ga pridobili pri pouku SPO, napovedali, kaj se bo med eksperimenti zgodilo. Vse napovedi so med praktičnim delom sproti preverili in primerjali s svojimi napovedmi.

Ob eksperimentih so spoznavali lastnosti snovi, mešanje in ločevanje le-teh. Spoznali so metode ločevanja čistih snovi iz zmesi, in sicer filtriranje, prebiranje, sejanje in ločevanje z magnetom.

Učenci so bili pri praktičnem delu zelo motivirani in natančni.

Preživeli so zanimiv raziskovalni dan.

Zapisali Sabina Prah Govekar in Lidija Sotler

Dostopnost