V mesecu oktobru smo v 1. razredu izvedli tehniški dan o prometu. Ta tema je še kako pomembna za prvošolce, ki šele vstopajo v svet prometa. Že nekaj dni pred tem dnevom smo opravili opazovalni sprehod v okolici šole, kjer smo opazovali promet, si pogledali prometne znake in talne označbe ter se naučili, kje in kako prečkamo cesto. Tehniški dan smo pričeli z zanimivimi ugankami o prometu ter se naučili pesmico o vozilih. Nato smo izdelovali plakate o vrstah prometa. V nadaljevanju smo poslušali zvoke različnih vozil in reševali različne naloge o prometu. Sestavili smo leseno železniško progo in po njej spustili vlak z vagoni. Iz odpadne embalaže je vsak učenec izdelal vozilo.

Zapisali: Suzana Mlakar Pavlovič in Anuša Ajster

Dostopnost