Pri spoznavanju okolja smo se učili o kmetiji. To snov smo povezali še pri angleščini. Lotili smo se projekta, ki smo ga skupaj z učiteljico poimenovali Naša kmetija. Z njim smo se ukvarjali več šolskih ur. Naučili smo se dve pesmi o živalih na kmetiji in prisluhnili zgodbi o mali kokoški. Ugotovili smo, da se živali v tem jeziku oglašajo drugače kot v slovenskem. Spoznali smo zapis angleških besed zanje. Skupaj s celim razredom smo izdelali kmetijo. Delo smo si razdelili. Eni so izdelovali živali, drugi gospodarska poslopja in hišo ter tretji ograde, travo, drevesa ter grme. Na naš izdelek smo napisali poimenovanja za vse kar smo izdelali v angleščini. Zadnjo uro smo imeli namenjeno za utrjevanje besed s pomočjo različnih iger, ki jih je pripravila učiteljica. Na ta način smo se zelo dobro naučili poimenovanja za živali in branja prvih besed. Pri tem smo se zelo zabavali.

Napisal Žak Ivnik, 3. razred

Dostopnost