V okrožnici MIZŠ je zapisano, da v času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila
oproščeni. Pravno podlago bo določil interventni zakon.

Dostopnost