Urnik

NiPšarko-RaP 

1. RAZRED
URA / DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA
 1. SLJ MAT SLJ SLJ SLJ
 2. MAT SLJ MAT GUM SLJ
 3. TJA ŠPO SPO ŠPO LUM
 4. GUM SPO TJA MAT LUM
 5. RaP-DŠP1
gibanje in zdravje
ŠPO Rap-Reši saj z. 1
Rap-Zabavno uč. 1
SPO
 
2.A RAZRED
URA / DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA
 1. MAT SLJ SLJ MAT ŠPO
 2. SLJ MAT SLJ SPO MAT
 3. SLJ TJA LUM SLJ SLJ
 4. SPO ŠPO LUM ŠPO SPO
5. GUM TJA GUM RaP – Zabavno uč.2a
Rap – Reši saj zm.2a
 6.
2.B RAZRED
URA / DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA
 1. SLJ MAT SLJ MAT ŠPO
 2. SLJ TJA SLJ TJA MAT
 3. MAT SLJ LUM SLJ SLJ
 4. RaP – DŠP 2.B (Gibanje in zdravje) ŠPO LUM ŠPO SPO
5. SPO SPO GUM GUM
 6. RaP – Zabavno uč.2B
Rap – Reši saj zm.2B
3. RAZRED
URA / DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA SZT RaP-Ustvarjam z naravo
 1. GUM TJA SLJ MAT SLJ
 2. SLJ MAT SLJ SLJ
SZT
MAT
 3. SLJ ŠPO MAT ŠPO LUM
 4. MAT SLJ
SZT
SPO SPO LUM
 5. SPO RaP-Reši saj zmoreš
RaP-Zabavno učenje
ŠPO GUM TJA
 6. RaP-OPZ RaP-OPZ
4. RAZRED
URA / DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA RaP-Znam več
Rap-Nogometni navdušenci
RaP-Reši, saj zmoreš RaP-ID Šolska liga
 1. SLJ MAT TJA MAT MAT
 2. SLJ SLJ ŠPO RaP-DŠP4 SLJ
 3. MAT NIT SLJ NIT ŠPO
 4. ŠPO NIT DRU LUM TJA
 5. DRU GUM MAT LUM GUM
 6. RaP-OPZ NIP-Nemščina
NIP-Tehnika
RaP-OPZ NIP-Šport
 7. NIP-Nemščina
NIP-Tehnika
in UME
5. RAZRED
URA / DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA RaP-reši, saj zmoreš
RaP- Korektivna gimnastika
RaP-Rad igram košarko RaP-Šolska liga
 1. NIT ŠPO DRU NIT SLJ
 2. TJA TJA MAT ŠPO MAT
 3. ŠPO DRU SLJ DRU NIT
 4. MAT SLJ RaP-DŠP SLJ LUM
 5. GUM MAT TJA SLJ LUM
 6. RaP-OPZ NIP Nemščina
NIP Tehnika
GOS RaP-OPZ NIP Šport
 7. NIP Nemščina
NIP Tehnika
GUM
6. RAZRED
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA RaP-Nogometni navdušenci RaP-Jezikam nemško
RaP-Korektivna gimnastika
RaP-rad igram košarko RaP-Rad igram odbojko RaP-Čebela se predstavi
RaP-Sladkorčki
RaP-Šolska liga
 1. ŠPO TJA MAT LUM NAR
 2. ZGO SLJ SLJ SLJ ŠPO
 3. ZGO TIT TJA TJA TJA
 4. GUM TIT ŠPO NAR SLJ
 5. MAT RaP-DŠP SLJ MAT MAT
 6. GOS NiP-Nemščina
NiP-Tehnika
RU NiP Šport
 7. RaP-MPZ NiP-Nemščina
NiP-Tehnika
RaP-MPZ RaP-Aerobna vadba
7. RAZRED
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA RU
RaP-Nogometni navdušenci
RaP-Korektivna gimnastika
RaP-Zabavno učenje
RaP-Reši,saj zmoreš
RaP-Rad igram košarko
RaP-rad igram odbojko
RaP-Vesela šola
RaP-Sladkorčki
RaP-Šolska liga
 1. DKE SLJ SLJ ŠPO TIT
LUM
2. ŠPO GEO TJA MAT TIT
LUM
 3. NE2 NAR ZGO SLJ SLJ
 4. MAT NAR NE2 GEO ZGO
 5. GUM TJA MAT TJA MAT
 6. TJA IP-Šport za zdravje
IP-Urejanje besedil
RaP-DŠP NAR IP-Likovno snovanje
 7. RaP-MPZ IP-Šport za zdravje
IP-Urejanje besedil
RaP-MPZ RaP-Aerobna vadba
8. RAZRED
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA DOP TJA DOD KEM DOP SLJ ID – odbojka DOD/DOP MAT
ID – nogomet ID – vesela šola ID – vesela šola
ID – košarka
 1. TJA GEO ŠPO TJA TIT*/LUM*
 2. DKE GEO ZGO MAT TIT*/LUM*
 3. MAT TJA SLJ ZGO GEO
 4. SLJ MAT MAT KEM ŠPO
 5. FIZ GUM KEM FIZ SLJ
 6. i ROM*/i ŠZS* ID – pevski zbor in NEM SLJ in NEM
 7. i ROM*/i ŠZS* ID – pevski zbor OSK DŠP
9. RAZRED
URA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
PREDURA DOP TJA DOD KEM DOP SLJ ID – odbojka DOD/DOP MAT
ID – nogomet ID – vesela šola ID – vesela šola
ID – košarka
 1. KEM GUM KEM FIZ ŠPO
 2. SLJ ŠPO SLJ GEO BIO
 3. GEO BIO ZGO MAT LUM
 4. MAT FIZ TJA TJA SLJ
 5. TJA MAT MAT SLJ ZGO
 6. i MME*/i IŠP* in NEM OSK* in NEM
 7. i MME*/i IŠP* DŠP

 

Donatorji - čebelnjak

 • Mestna občina Krško
 • Krajevna skupnost Podbočje
 • Mizarstvo Toni in Branko Lipar
 • Krovstvo - Tesarstvo - Kleparstvo Tršinar Sandi
 • Mizarstvo Vrhovšek
 • Viki Baznik
 • TGM Sintič
 • Pečarstvo in keramičarstvo Peter Kodrič
 • GP Kodrič gradbeništvo in prevozi
 • Agrosmer barve in laki
 • Trgovina Križaj
 • Kmetija Jarkovič
 • Bršec Janez
 • Stanko Jurečič
 • Svet telefonije, Martina Žužič s. p.
 • ŠC Krško - Sevnica

Dostopnost