Oktober je bil namenjen branju pravljice Levji kralj. Učenci 2. in 3. a razreda so v sklopu razširjenega programa, kjer so se med sabo še bolje spoznali, si tudi glasno brali, se spodbujali in si svetovali. Ugotovili so, da marsikdo izmed njih je že zelo dober bralec, marsikdo pa je dobil spodbudo za branje in možnost za še izboljšanje tehnike branja. Pravljico so sproti obnavljali, si razlagali nepoznane besede in se »prepirali«, kdo bo naslednji bral. Zaključek je bil namenjen ustvarjanju neustrašnih levov, pri katerem so učenci uživali. 

Zapisala: Barbara Pacek

Dostopnost