Učenci 3. b razreda so pri predmetu spoznavanje okolja spoznavali učno snov kmetija. To je zgledalo tako, da je uvodna ura bila namenjena pogovoru o živalih, ki jih imamo na kmetiji, rastlinah, ki jih gojimo, o gospodarskih poslopjih in obdelovalnih površinah. Pozitivno so me presenetili, ko so veliko stvari že vedeli (npr. kaj je to kašča, kako izgleda repa), izhajali so iz svojih izkušenj in jih z veseljem delili z ostalimi. Delo smo nadaljevali tako, da so bili razdeljeni v skupine po 4 oz. 3 učence in so morali na veliki plakat narisati kmetijo. Najprej so naredili načrt, kaj vse bo njihova kmetija imela in nato se lotili ustvarjanja. Tu jih moram pohvaliti, saj so v skupinah zelo lepo sodelovali, si pomagali in si razdelili delo tako, da je vsak nekaj prispeval. Za konec so pripravili predstavitev kmetije za sošolce in povedali mnogo več od pričakovanega. Pri nalogi so zelo uživali in kar me najbolj veseli, da še poznajo »kmečko življenje«, kjer lahko počnejo mnogo zabavnih stvari brez računalniških igric in telefonov.

Zapisala: Barbara Pacek

Dostopnost