Projekt »Mladi genialci« je bil premierno razpisan v šolskem letu 2012/2013 in od takrat se vsako leto izvede tekmovanje, izmenično za osnovne in srednje šole. Projekt o energetski pismenosti organizira podjetje GEN energija v partnerstvu s podjetjem Nuklearna elektrarna Krško.

V šolskem letu 2023/24 je bilo tekmovanje namenjeno učencem 8. in 9. razredov 18-ih osnovnih šol, ki se nahajajo v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kozje. Tekmovanje je potekalo v več sklopih, od priprav do šolskega in zaključnega tekmovanja v živo. Priprave so potekale od januarja pa do 16. aprila 2024, ko je bil zaključni kviz najboljših trojk v živo v Kulturnem domu Krško.

Kviz učence oz. dijake spodbuja k poglobljenemu preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem viru in radioaktivnosti. Vsebina tekmovanja je vezana na učna gradiva, kot tudi na splošno razgledanost.

Zala Kodrič, Neža Glogovšek in Teja Krajnc, ki so zastopale šolo na tekmovanju, so se uvrstile v drugi krog tekmovanja, torej med prvih 10 šol. Veliki finale se je žal malce izmuznil, a je ta uvrstitev vseeno odlična. Svojo merico so k uspehu dodali tudi naši navijači Kaja, Ula, David, Eva, Marko, Aleks in Lovro!

Čestitke vsem!

Aleksandra Juvan Žunk

MLADI GENIALCI

Projekt »Mladi genialci« je bil premierno razpisan v šolskem letu 2012/2013 in od takrat se vsako leto izvede tekmovanje, izmenično za osnovne in srednje šole. Projekt o energetski pismenosti organizira podjetje GEN energija v partnerstvu s podjetjem Nuklearna elektrarna Krško.

V šolskem letu 2023/24 je bilo tekmovanje namenjeno učencem 8. in 9. razredov 18-ih osnovnih šol, ki se nahajajo v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kozje. Tekmovanje je potekalo v več sklopih, od priprav do šolskega in zaključnega tekmovanja v živo. Priprave so potekale od januarja pa do 16. aprila 2024, ko je bil zaključni kviz najboljših trojk v živo v Kulturnem domu Krško.

Kviz učence oz. dijake spodbuja k poglobljenemu preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem viru in radioaktivnosti. Vsebina tekmovanja je vezana na učna gradiva, kot tudi na splošno razgledanost.

Zala Kodrič, Neža Glogovšek in Teja Krajnc, ki so zastopale šolo na tekmovanju, so se uvrstile v drugi krog tekmovanja, torej med prvih 10 šol. Veliki finale se je žal malce izmuznil, a je ta uvrstitev vseeno odlična. Svojo merico so k uspehu dodali tudi naši navijači Kaja, Ula, David, Eva, Marko, Aleks in Lovro!

Čestitke vsem!

Aleksandra Juvan Žunk

Dostopnost