Dvajsetega aprila smo Mavrice spoznale delček tega, kar nekaj Mavric čaka že v mesecu septembru. Topel sprejem otrok in učiteljice Suzane ter vzgojiteljice Anuše nas je opogumil, da smo stopili v prvi razred, kjer so se nam prvošolci poimensko predstavili in nam zapeli pesmice. Tudi mi smo bili vljudni in se jim predstavili z imenom, jim zapeli, deklamirali ter povedali, koga že poznamo v prvem razredu. Prvošolci so otrokom pokazali svoje zvezke, ogledali smo si, kako jih učiteljica s pomočjo interaktivne table uči pisati črke. Nato je sledilo skupno druženje in igra.

12. maja smo se srečali zopet na skupni uri športa, kjer smo z obema prvima razredoma telovadili po postajah, ki so jih pripravile učiteljice. Bile so različne dejavnosti z žogami.

Glede na veliko število otrok v sami telovadnici je ura športa uspela odlično, saj so tako prvošolci in vrtčevski otroci med seboj super sodelovali, se dopolnjevali. Če je bilo potrebno, smo vzgojitelji in učiteljice priskočile na pomoč.

Takšno medgeneracijsko povezovanje vedno obrodi sadove. Otroci tako že poznajo nekaj učiteljic, vidijo v prihodnost, ki jih čaka in med seboj se povežejo s starejšimi, ki  nudijo pomoč njim, sami pa razvijajo empatijo in krepijo samozavest.

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

Dostopnost