Zaradi več kot 30% okuženih učencev se na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ( Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE. 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) s sredo 2. 2. 2022, zaradi odrejene karantene za 6. razred izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo bo potekalo do petka, 4. 2. 2022.

Izobraževanje na daljavo bo potekalo po veljavnem urniku za 6. razred preko MS TEAMS.

V primeru, da je otrok bolan in se slabo počuti in pouku na daljavo ne more prisostvovati, o tem prosim obvestite razredničarko.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Andrej Lenartič, ravnatelj

Dostopnost