V letošnjem šolskem letu se je na Osnovni šoli Podbočje ponovno izoblikovala skupina medgeneracijskega branja. Le-ta je uspešno delovala že med leti 2017 in 2020. Po prekinitvi zaradi epidemije smo se ponovno zbrali knjigoljubi različnih generacij. V skipini sodeluje šest učenk iz sedmega in osmega razreda ter pet staršev.

Za nami so že štiri srečanja in prebrane vse tri knjige, ki smo jih imeli v izboru. Letos smo prebirali mladinske knjige Damijana Šinigoja Kjer veter spi in Iskanje Eve ter Preživetje Igorja Karlovška.

Na delavnicah smo se pogovarjali o zgodbah, se poistovetili s knjižnimi osebami, razmišljali o motivih in ravnanjih oseb. Sporočila knjig smo skušali aktualizirati, razmišljali smo o spremenjenih koncih, opazovali jezik in slog pisanja. Otroci in odrasli smo imeli pogosto različna mnenja, ki smo jih znali utemeljiti. Razlike in skupno sodelovanje v skupini so nas lepo povezali.

Projekt Medgeneracijsko branje so osnovali pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS in letos poteka že devetič. Po dveh letih pandemije v društvu ponovno zaznavajo povečano število bralk in bralcev, predvsem mladih.

S projektom želijo spodbujati medgeneracijsko branje literature, promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo, predvsem iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo« ter spodbujati komunikacijo mladih in starejših o literaturi, branju, tako v živo kot preko digitalnih medijev.

V Podbočju smo veseli, da smo ponovno del projekta. Do konca leta načrtujemo še eno zaključno srečanje s sproščeno vsebino.

Janja Rostohar

Dostopnost