Vprašalnik o zadovoljstvu za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši,

predšolska vzgoja temelji na sodelovanju staršev in vrtca v procesu zadovoljevanja otrokovih razvojnih potreb. Zato je nujna komunikacija oz. izmenjava informacij med vrtcem in starši. Pridobljeni rezultati nam bodo v pomoč pri načrtovanju nadaljnjega dela v naslednjem šolskem letu. Posebej bi vas želeli opozoriti na to, da anketni vprašalnik izpolnite do konca.

Anketa bo odprta od torka, 9. 4. 2024 do torka, 16. aprila 2024 na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/860eaf3b.

Hvala za sodelovanje.

Lepo pozdravljeni,

Osnovna šola Podbočje, enota vrtec

Mojca Bregar Goričar, ravnateljica

Darinka Tomažin, pomočnica ravnateljice

Dostopnost