Spoštovani starši,

V petek, 8. 5. 2020, smo od MIZŠ prejeli okrožnico, kjer so nas obvestili o postopnem odpiranju šol in vrtcev.

Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno izobraževalno delo prične predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda, od 25. 5. 2020 tudi za učence 9. razreda in  za učence od 4. – 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo minimalne standarde znanja. Za slednje bomo izvajali dopolnilni pouk ter individualno in skupinsko pomoč.

Poleg obveznega programa bomo izvajali tudi dejavnosti RaP-a : jutranje varstvo, podaljšano bivanje. Pri tem Vas prosimo, da svoje otroke v te dejavnosti vključite, če je to res nujno in potrebujete varstvo.

V šolo se vračajo samo zdravi učenci, zato morate v skladu z priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje pred vstopom otroka v šolo, podpisati posebno izjavo s katero boste potrdili, da je otrok zdrav. Podpisano izjavo pošljete razredniku vašega otroka na njegov elektronski naslov ali jo podpisano prinesete v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Prav tako je razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo pripravil seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije COVID 19.  Prosimo Vas, da se z  vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starše prosimo, da se posvetujete z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije, oziroma izbranim osebnim zdravnikom.

Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake

Zaradi načrtovanja organizacije dela v  šoli vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do četrtka, 14. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov vrnete anketni vprašalnik, ki ste ga dobili po elektronski pošti.

Do konca tedna vas bomo obvestili tudi  s protokolom ravnanja v šoli ob vrnitvi učencev v  šolo, s katerim bomo opredelili prihode, odhode, malice, kosila in drugo ter na ta način zagotovili varnost otrok in zaposlenih.

Lepo vas pozdravljamo.

Andrej Lenartič, ravnatelj

 

Dostopnost