V skupini Pikice, ki jo sestavlja 23 otrok, smo v okviru projekta izvajali različne dejavnosti. Tako je naš sivi zajček ob lepljenju nalepk počasi postal bel, saj so otroci pridno hodili peš v in iz vrtca. Otroci so skupaj s svojimi družinami naredili načrte varnih poti v vrtec, ki jih bomo poslali na občino Krško. Reševali smo zabavne naloge, med katerimi smo iskali pot od gasilca do gasilskega vozila, od vrtca do avtobusa, spoznavali smo različne prometne znake in se igrali družabno igo »V prometu«. Pripravili in rešili smo grafomotorične naloge, kjer smo voznikom pomagali prevoziti različno zavite in zvite poti in sestavljali sestavljanke različnih vozil, ki smo jih nalepili v naše zvezke. Z izvedbo projekta smo vsi skupaj veliko pridobili, se veliko novega naučili in v prihodnje bomo še z večjim veseljem izvajali dejavnosti na to temo.

Tina Cunk, vzgojiteljica

Dostopnost