V četrtek, 12. 5., smo imeli tehniški dan na temo gibanje. Ugotavljali smo, kaj vse se premika in na kakšne načine. Izdelovali smo vrtopirje, padala, delali preizkuse z avtomobilčki, sestavljali zobnike in jih vrteli. Ko smo končali, smo vzeli izdelana padala in vrtopirje ter jih šli preizkusit. Šli smo na tribuno telovadnice in jih tam spuščali.

Učenci 3. razreda

Dostopnost