V tem tednu so učenci 2. razreda izdelali pri pouku angleščine lastne igre, s pomočjo katerih so utrjevali besedišče, ki so ga usvojili med tem šolskim letom.

Učenci so se pri izdelovanju zelo zabavali, saj so lahko naredili igro v poljubni obliki, zato so bili končni izdelki raznoliki. Nekaj učencev je izdelalo namizne igre z narisanimi sličicami, ki si jih moral poimenovati v angleščini, ko si prišel nanje s figurico. En par je izdelal igro spomin, pri kateri si moral obrniti dve sličici in ju poimenovati v angleščini. V primeru, da sta bili enaki, si lahko vzel par. Tisti, ki je nabral največ parov, je bil zmagovalec. Drugi par je izdelal igro, ki je vsebovala že zapisana angleška poimenovanja za živali. Ko si prišel s figurico na določeno žival, si moral prebrati besedo zanjo in nato posnemati njeno gibanje. Ker je učence zanimalo, kakšno igro imajo ostali, so se preizkusili tudi v igrah ostalih sošolk in sošolcev.

Uri angleščine sta v tem tednu učencem še posebej hitro minili, saj so se pri ustvarjanju zabavali in hkrati s pomočjo svojih končnih izdelkov tudi učili.

Zapisala Janja Uhernik

Dostopnost