V Uradnem listu RS, št. 18/21 z dne 9.2.2021, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: ZVrt-G), ki določa spremembe na področju znižanega plačila vrtca.

Spremembe, ki začnejo veljati s 1.9.2021 so:

  1. starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni;
  2. starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega naslednjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem;
  3. sredstva za sofinanciranje plačila staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Za že priznane pravice, ki so veljavne na dan 1.9.2021 ni potrebno izdajanje novih odločb in staršem ni potrebno vložiti nove vloge. Pravica do brezplačnega vrtca se bo upoštevala neposredno na podlagi novele zakona ZVrt-G in veljala do izteka veljavnosti priznane pravice, podatek o brezplačnem vrtcu pa se bo zavedel v informacijskem sistemu MDDSZ ISCSD2. Podatki se bodo ustrezno zapisali tudi v DM (distribucijski modul), preko katerega se sporočajo podatki o priznanih pravicah do znižanega plačila vrtca na MIZŠ. Upravičenci bodo o novih oprostitvah plačila vrtca seznanjeni z obvestilom, ki jih bo CSD poslal v mesecu septembru 2021.

Pri tem opozarjamo, da morajo starši v primeru, ko se otrok prvič vpiše v vrtec, še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na CSD.

Okrožnica MIZŠ

Obvestilo CSD

Lepo pozdravljeni,

Darinka Tomažin, pomočnica ravnatelja za vrtec

Dostopnost