Spoštovani starši, učenci in delavci šole.

Obveščamo Vas, da je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je v skladu s svojimi pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb SARS-Cov-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

Navedba sklepa:

“Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ministrica, pristojna za izobraževanje, izdaja
SKLEP
o podaljšanju jesenskih počitnic v šolskem letu 2020/21
I.
Ne glede na določbe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop. in 36/19), Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12-pop., 20/19 in 36/19 in na njuni njegovi podlagi izdanih aktov, se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 v šolskem letu 2020/21 jesenske počitnice za osnovne in glasbene šole podaljšajo do 8. 11. 2020.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.«

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.”

Lepo Vas pozdravljam in ostanite zdravi.

Andrej Lenartič, ravnatelj

Dostopnost