Na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simone Kustec Lipicer, o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno  – izobraževalnega dela v šolah, se nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu, v šolskem letu 2019/2020, ne izvede.

 Ravnatelj: 

Andrej Lenartič

Dostopnost