Nemška bralna značka je potekala za učence 7., 8. in 9. razreda. Sodelovalo je trinajst učencev.  

Učenke sedmega razreda so morale prebrati dve krajši knjigi in izdelati zgibanko, kjer so morale zapisati obnovo knjige, opisati književne osebe in dodati ilustracije. Teja Krajnc, Žanin Zajc, Kaja Vodopivec, Anja Topolovšek, Monika Zorič so tako uspešno opravile nemško bralno značko in osvojile priznanje za sodelovanje.  

V osmem in devetem razredu so morali učenci prebrati dve knjigi, nato pa zbrati čim več točk na testu z nalogami bralnega razumevanja.  

V osmem razredu je Neža Glogovšek prejela zlato priznanje, Ula Pavlovič, Laura Vučič in Zala Kodrič srebrno priznanje, Aleks Mirt pa je prejel priznanje za sodelovanje.  

V devetem razredu je Nina Jurečič prejela zlato priznanje, Zoja Nala Božič in Manica Pavlovič pa sta osvojili srebrno priznanje.  

Iskrene čestitke za uspešno opravljeno delo!  

Anita Slak, mentorica 

Dostopnost