Na naši šoli že tretje leto poteka medgeneracijsko branje. Projekt so osnovali pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS. Z njim želijo povezati skupine mladih bralcev 3. triletja OŠ in iz srednjih šol ter odrasle bralce v istem kraju (na isti šoli, v isti splošni knjižnici ipd.). Projekt poteka ob knjigah iz zbirke »Zlata bralka, zlati bralec« Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS in iz projekta »Rastem s knjigo« Javne agencije za knjigo RS.

V Podbočju se s knjigami družijo učenci 8. in 9. razreda ter nekaj njihovih staršev. V tem šolskem letu sodeluje 11 učencev in 5 staršev, kar je primerna skupina za branje, poustvarjanje in druženje.

Za nami je že drugo srečanje letos, ki smo ga izvedli v četrtek, 21. novembra. Po prvem srečanju so člani v branje dobili besedila treh različnih bajk. In sicer bajko slovenskega pisatelja Janeza Trdine Gorska deklica ter dve stari grški bajki Orfej in Ustanovitev mesta Tebe. Na začetku smo v pogovoru izrazili svoja mnenja o prebranih besedilih, trije učenci pa so nas poučili o značilnostih književne vrste, ki ji pravimo bajka.

Sledilo je delo v treh skupinah. Vsaka se je ukvarjala z eno prebrano bajko. Na kratko so predstavili zgodbo, osebe, zapleteno dogajanje in pripravili po dve vprašanji za ostali skupini. Še posebej zanimivo in tudi zabavno je bilo prisluhniti idejam, kako bi po svoje spremenili dogajanje in predvsem konec v posamezni bajki.

Druženje v skupini, kjer je govora o prebranih besedilih, je prav poseben užitek, ki udeležence bogati in osrečuje. Vsako srečanje popestrijo tudi dobrote, za katere poskrbijo naše kuharice.

V tem šolskem letu načrtujemo še dve srečanji. Februarja bomo poustvarjali po prebrani knjigi slovenske mladinske pisateljice Marjane Moškrič Sanje o belem štrpedu. Knjiga je leta 2015 prejela nagrado za najboljše mladinsko delo desetnica, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Spomladi pa se bomo družili s poezijo.

Veseli bomo, če se nam bo naslednje leto pridružilo še več mladih bralcev in njihovih staršev.

Janja Rostohar

Dostopnost