5. POSTAJA

1. STOPANJE NA ŠKARPO (2 X 10 PONOVITEV)

2. SONOŽNI POSKOKI Z UPORO NA ŠKARPI (2 X 10 PONOVITEV)

3. SKLECE Z ZASUKI BOČNO (2 X 10 PONOVITEV)

Pot do naslednje postaje vsaj nekaj časa premaguj zadenjsko.

NAZAJ

Dostopnost