V petek, 24. 3. 2023, smo po pouku izvedli čistilno akcijo v okolici Podbočja. Učenci so se skupaj z učitelji odpravili pobirat smeti v več smereh, ob cestah v okolici šole ter vse do Slivja, Šutne, Dobrave, Broda … Skupna ugotovitev je, da je bilo smeti veliko ob vseh poteh. Žalostno je, da kljub vsem zabojnikom, ki jih ima vsako gospodinjstvo na voljo in ekološkim otokom po vaseh, ljudje še vedno vse preveč mečejo smeti v naravo. Učenci so skupaj z učitelji zelo zavzeto pristopili k akciji in odlično opravili delo. Z našim dejanjem smo vsaj malo pomagali naravi, da zasije v pomladi … 

Suzana M. Pavlovič 

Dostopnost