V skupini imajo otroci na voljo štiri mape. Vsaka mapa je za en letni čas in v njej so različne grafomotorične vaje, naloge, ki so povezana z določenim letnim časom. Skozi šolsko leto bomo v mape dodajali različne nove vsebine, ki bodo otroke še dodatno motivirale pri reševanju in raziskovanju teh nalog. Otroci imajo poleg map barvne markerje in brisala po principu piši briši table in tako se lahko vedno znova in znova preizkusijo v posameznih vajah. V njih so tudi delovni listi, igre  pri katerih otroci s pomočjo samolepilnih ježkov izpolnijo nalogo, tako da neko sliko, črko, žival postavijo na ustrezno mesto.

Na ta način bomo otroke opolnomočili pri grafomotoričnih, sposobnostih.

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

Dostopnost