razred M Ž skupaj učenci v OPB
 1. 16 7 23 23
 2. 10 6 16 16
 3. 10 7 17 17
 4. 4 11 15 15
 5. 11 6 17 17
skupaj 1.–5. 51 37 88 88
 6. 7 8 15  
 7. 13 9 22
 8. 7 7 14
 9. 4 14 18
skupaj 6.–9. 31 38 69
vsi skupaj 82 75 157  
Dostopnost