Kako se učiti

Učenje se ne začenja šele v šoli, ampak že takoj ob rojstvu. Novorojenčki se že takoj naučijo sesati mamino mleko, kasneje hoditi, govoriti, zavezati vezalke… Učimo se vsak dan, na različne načine, hote ali nehote.

Učenje za osvajanje šolskega znanja pa je načrtno delo. Preden sezačnemo učiti, je dobro ugotoviti, kakšen učni tip smo in temu potem prilagoditi tudi naše učenje. Poznamo več učnih tipov, na osnovi katerih lahko prilagodimo svoje učenje. Čisti učni tipi ne obstajajo, pomembnoje, da ugotovimo, kateri tip prevladuje:

a) VIZUALNI TIP: pretežni del informacij zaznava prek vida oziroma si jih bolje zapomni, če informacije vidi(v obliki slike, grafične podobe, demonstracije, igre, video vsebinipd.). Ima urejene zapiske, uporablja barve, slike. Določeno snov vidi v podobah. Uporaba miselnihvzorcev je zelo primerna za vizualnega tipa človeka.

b) AVDITIVNI TIP: informacije najbolje sprejema s slušnim zaznavanjem. Pozoren je na zvoke okrog sebe, na barvo glasu. Običajno se uči na glas in pozorno posluša razlago.Snov si hitro zapomni že ob poslušanju razlage, če to snov razlaga drugim, čese o njej pogovarja.

c) KINESTETIČNI TIP: zaznava z otipom med gibanjem in skozi notranje občutke. Za ta tip jeznačilno, da piše, ko se uči, tako da se tok misli in razmišljanj ujema sfizičnim gibanjem.Potrebno je,da reši čimveč vaj.

 

Kako se lotiti učenja?

1. Naredimo si plan učenja:določimo čas, ko se bomo začeli učiti in ko bomo z učenjem zaključili. Če imamo težave s koncentracijo, upoštevamotudi kratke odmore med učenjem. V tem času delamo nekaj, kar nas veseli (npr. poslušamo glasbo).

2. Postavimo si cilj: kaj se želimo naučiti, preverimo, kaj imamo za domačo nalogo.

3. Pripravimo si vse, kar potrebujemo za učenje: učbenike, zvezke, zapiske, pisala, orodja za matematiko… Pomembno je, da imamo primeren prostor za učenje (miren prostor, odstranimo vse, kar bi nas utegnilo motiti: mobitel, zapremo vrata, umaknemo priljubljene igrače, ugasnemo TV in računalnik…).

4. Na hitro pregledamo snov, ki se jo moramo naučiti. Nato snov preberemo v celoti. Pomembno je, da se učimo sproti, da se nam ne nabere preveliko učne snovi.

5. Snov preberemo drugič. Podčrtamosi pomembne dele snovi ali besede. Lahko naredimo miselni vzorecali pa samo izpišemo glavne pojme.

6. Miselni vzorec: na sredino napišemo glavni pojem. Nato s pomočjopuščic dodajamo ključne besedeiz učne snovi. Pišemo samo bistvene stvari. Priporočljivo je, da uporabljamo različne barve, slike. Miselni vzorec naj bo jasen in pregleden. Miselni vzorec spodbuja ustvarjalnost, lahko ga dopolnjujemo in posodabljamo. Na ta način dobimo pregledno in smiselno povezano učno snov.

7. Če snov podčrtavamo, je pomembno, da podčrtamo samo ključne delesnovi, tisto, kar pri ponavljanju želimo takoj videti na prvi pogled.

8. Pri učenju lahko uporabljamo tudi vprašanja, ki si jih sestavimo sami. S pomočjo vprašanj iz učne snovi ponovimo in preverimo svoje znanje.

9. Pri učenju je pomembno, da aktivno beremo in delamo ter da smo skoncentrirani na učno snov.

 

POMEMBNO:

Zapomnimo si približno:

 • 10% tega, kar preberemo
 • 20% tega, kar slišimo
 • 30% tega, kar vidimo
 • 70% tega, kar vidimo in slišimo ali kar sami rečemo
 • 90% tega, kar sami počnemo.
junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »

Donatorji - čebelnjak

 • Mestna občina Krško
 • Krajevna skupnost Podbočje
 • Mizarstvo Toni in Branko Lipar
 • Krovstvo - Tesarstvo - Kleparstvo Tršinar Sandi
 • Mizarstvo Vrhovšek
 • Viki Baznik
 • TGM Sintič
 • Pečarstvo in keramičarstvo Peter Kodrič
 • GP Kodrič gradbeništvo in prevozi
 • Agrosmer barve in laki
 • Trgovina Križaj
 • Kmetija Jarkovič
 • Bršec Janez
 • Stanko Jurečič
 • Svet telefonije, Martina Žužič s. p.
 • ŠC Krško - Sevnica

Dostopnost