Projekti 2023/2024

Avtor: | Maj 20, 2019

  Projekti bodo obogatili dnevni program v vrtcu. Potekali bodo v dopoldanskem času in se izvajali občasno, daljši čas ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca, v času predpisane delovne obveznosti. Izvajajo se v prostorih vrtca in zunaj stavbe in igrišča vrtca v obliki predstav, prireditev, delavnic ipd. V nekatere projekte bodo vključeni tudi starši (Bralni Palček, Varno s soncem). 

   

  Album otroka  

  • Nosilci projekta: vsi strokovni delavci 
  • Skupine: vse skupine 

  Strokovni delavci bodo skozi celo šolsko leto zbirali gradiva o življenju in učenju otroka: risbice, fotografije, različni zanimive zapise o njegovi igri, pogovoru in podobno. Album bodo starši dobili ob zaključku obiskovanja vrtca. 

   

  Bralni Palček 

  • Nosilci projekta: vsi strokovni delavci 
  • Skupine: vse skupine 
  • Cilji projekta: spodbujanje branja in razvijanje bralne kulture.  

  Otroci ob knjigi doživljajo ugodje, veselje, zabavo, povezujejo estetsko in fizično ugodje ter pridobivajo pozitivni odnos do literature. Poudarek je na književni, knjižni in knjižnični vzgoji, povezani z jezikom in govorom. V skupini Kresničk bodo Bralnega palčka popestrili z Muco Copatarico. 

   

  Čisto okolje – zdravo življenje, »Zeleni nahrbtnik« 

  • Koordinatorka projekta: Špela Burja 
  • Skupine: vse skupine 
  • Cilji projekta: povezovanje otrok, strokovnih delavcev ter članov ZPM Krško za skupno skrb na področju okoljevarstvene vzgoje; razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje; krepitev medsebojnih odnosov; spodbujanje otrokove kreativnosti in ustvarjalnosti; spodbujanje igre otrok … 

  Izvajali bomo naloge, ki jih bodo oblikovali strokovni delavci iz drugega vrtca. Zeleni nahrbtnik, lutka Zmajček Jurček kot tudi himna Zelenega nahrbtnika, ki so zaščitni znaki projekta, pomagajo otrokom, da na njima prijazen način, program doseže svoje zastavljene cilje. 

   

  Varno s soncem 

  • Koordinator projekta: Gregor Travnikar 
  • Skupine: vse skupine 
  • Cilji projekta:  
  • promocija zdravega načina življenja, 
  • otrok spoznava, kako se lahko obvaruje pred škodljivimi vplivi sonca, 
  • spodbujati otroke in njihove starše k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi sončnimi žarki. 

  Otroci bodo pridobili osnovna znanja glede pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. 

  Projekt je namenjen seznanjanju otrok na vplive, ki jih ima sonce na nas ter pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Projekt bomo v našem vrtcu pričeli izvajati v mesecu maju, otroci se bodo v oddelkih seznanili z ukrepi, pravilno zaščito pred soncem in s posledicami, ki jih prinaša prekomerno izpostavljanje soncu. 

  Dejavnosti, ki jih bodo izvajali: dejavnosti na prostem v jutranjih urah, igra v senci; učenje pesmi na temo sonca; ogledovanje in branje knjig na temo sonca;  spremljanje in beleženje vremena s simboli; igre s senco;  igre z vodo (ladjice, mlinčki …); redno pitje tekočine … 

    

   Šola sobivanja; Društvo za trajnostni razvoj 

  • Koordinatorka projekta: Špela Burja 
  • Skupina: Zvezdice, Mucki, Copatki, Kolački 
  • Cilj projekta: razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane in zdrave družbe. 

  Projekta Varno v vrtec in šolo in Spodbujamo prijateljstvo sta del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. 

  Namen projekta je spodbujati otroke o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. V okviru projekta bodo otroci razmišljali o prijateljih in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno in o varnosti v prometu na splošno ter o varnosti na poti v vrtec. 

   

   Gibalni športni program; Mali sonček 

  • Koordinatorka projekta: Tina Cunk v sodelovanju z Marjeto Škrbina Rozman 
  • Vključeni: otroci od 2. leta dalje 
  • Namen projekta:  
  • obogatiti gibanje v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami, 
  • motivirati otroke za gibalno dejavnost, 
  • spodbuditi veselje do gibanja, željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju, 
  • razvijanje motoričnih spretnosti. 

  Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo:  

  • modri sonček (2–3 let) 
  • zeleni sonček (3–4 let), 
  • oranžni sonček (4–5 let), 
  • rumeni sonček (5–6 let). 

  Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi. Program vključuje različne gibalne vsebine (pohodi, naravne oblike gibanja, igre z vodo, vožnja s poganjačkom, skirojem ali s kolesom …). Ob koncu šolskega leta bodo vključeni otroci prejeli priznanje oz. medaljo. 

   

  Tek podnebne solidarnosti  

  • Koordinatorka projekta: Iris Vrhovšek v povezavi z Marjeto Škrbina Rozman 
  • Skupina: Račke, Zvezdice, Kresničke, Kolački 
  • Cilj projekta: spodbujanje solidarnosti; spoznavanje dežel, kjer vlada revščina; vzgoja za vrednote: sočutnost, solidarnost, multikulturnost.   

  Glavni namen teka je, da otroci in vzgojitelji tečejo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri otroci gradijo krog solidarnosti okoli planeta Zemlje. Projekt poteka v sodelovanju s Karitas.  

   

  Zdravje v vrtcu 

  • Koordinatorka projekta: Kristina Rešetar 
  • Skupine: vse skupine 
  • Cilj projekta: spodbujati medsebojne odnose. 

  Letošnja rdeča nit projekta se glasi »Besede imajo moč«. Rdeča nit je namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med otroki, vzgojitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, (s) pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju. V letošnjem letu je rdeča nit usmerjena tudi spodbujanju branja, bralne pismenosti in učenja. Letos imamo še posebno nalogo, in sicer razviti igro, ki ima pozitiven učinek na dobro počutje, ohranjanje zdravja.  

  •  

   

   

   

  Prihajajoči dogodki

  julij 2024
  PTSČPSN
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31     
  « Jun   Avg »

  Donatorji - čebelnjak

  • Mestna občina Krško
  • Krajevna skupnost Podbočje
  • Mizarstvo Toni in Branko Lipar
  • Krovstvo - Tesarstvo - Kleparstvo Tršinar Sandi
  • Mizarstvo Vrhovšek
  • Viki Baznik
  • TGM Sintič
  • Pečarstvo in keramičarstvo Peter Kodrič
  • GP Kodrič gradbeništvo in prevozi
  • Agrosmer barve in laki
  • Trgovina Križaj
  • Kmetija Jarkovič
  • Bršec Janez
  • Stanko Jurečič
  • Svet telefonije, Martina Žužič s. p.
  • ŠC Krško - Sevnica

  Dostopnost