S strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Novo mesto je naša šola dobila povabilo za  sodelovanje v ulični akciji programa »Otroci za varnost v prometu«.

Otroci so vsakodnevno vključeni v cestni promet in tako izpostavljeni nevarnostim sodobnega prometa. Kot cestni udeleženci so zelo nepredvidljivi, izpostavljeni nevarnostim, obveznostim in novim izzivom, zato smo tukaj mi odrasli, udeleženci v prometu, ki moramo poskrbeti za njihovo varnost in jih naučiti varnega ravnanja v prometu.

Zato se nam je zdelo smiselno, da se učenci te akcije udeležijo. V petek, 10. novembra,  smo s skupino 20 učencev razširjenega programa s prisotnostjo zaposlenih iz NIJZ-a in policistom iz Policijske postaje Krško to akcijo od 13. do 14. ure tudi izvedli pred OŠ Podbočje.

Policist je iz prometa izključil naključne udeležence v prometu, opravil kontrolo dokumentov in ostale postopke, potem pa sta po dva otroka pristopila do voznika in mu  podarila slikovni izdelek s sporočilom, ki so ga izdelali učenci iz drugih osnovnih šol v likovnem natečaju, in informativno zloženko o alkoholu, ki jo je pripravil NIJZ OE Novo mesto.

Učenci so z zanimanjem opazovali delo policista in z zadovoljstvom pristopali do ustavljenih voznikov, jim podarjali narisane risbe in jim zaželeli srečno in varno vožnjo brez alkohola.

Zahvaljujemo se Mestni občini Krško in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje OE Novo mesto za darila, ki so jih učenci prejeli v zahvalo za sodelovanje.

Zapisala: Anuša Ajster

Dostopnost