Učenci, učitelji in starši na OŠ Podbočje smo se pridružili Teku podnebne solidarnosti, ki ga že deseto leto zapored organizira Slovenska Karitas. Letos smo izbrali 14-dnevno obdobje od 16. 3. 2021 do 31. 3. 2021 in tekli med urami športa ter v popoldanskem času v bližini doma. Pretekli smo skupaj 825,8 km. Glavni namen teka je, da ljudje tečejo iz solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja. Dolžina ekvatorja je 40.075 km, mi pa smo do sedaj pretekli že 9 krogov okoli njega (392.561,59 km).

Zaradi epidemije je letos tek potekal nekoliko drugače. Z učenci smo se pri urah oddelčne skupnosti pogovarjali o problemu podnebnih sprememb. Vsak razred si je izbral svoj namen teka. Skupni namen teka cele šole je bil tek v znamenju solidarnosti do tistih, ki zaradi podnebnih sprememb nimajo dovolj pitne vode ali hrane. Kot smo že omenili, smo tekli pri urah športa. Letos žal nismo mogli povabiti staršev na popoldansko druženje ob teku, smo jih pa pozvali, da tečejo doma in nam sporočijo kilometre. Bilo je kar nekaj odziva, saj so starši skupaj pretekli 128,2 km. Pretečenim kilometrom pa dodajamo še 123 prehojenih.

Na povezavi je Poročilo po razredih.

Učiteljica športa Marjeta Š. Rozman

Dostopnost