Za učence 8. in 9. razreda smo izvedli tehniški dan na temo spoznavanja srednjih šol in poklicev. Na šolo smo povabili predstavnike srednjih šol iz naše regije, in sicer Gimnazije Brežice, Gimnazije Novo mesto, Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, Šolskega centra Krško in Strokovno izobraževalnega centra Brežice.

Predstavili so nam svoje programe in poklice, za katere izobražujejo. Približali so nam utrip šole in dejavnosti, ki jih izvajajo. Učenci so izvedeli tudi možnosti nadaljnjega šolanja na fakulteti. Bivši učenci naše šole so podelili svoje izkušnje s šolanjem na srednji šoli. Učenci so izvedeli veliko koristnih informacij, ki jim bodo pomagale in olajšale odločitev pri izbiri srednje šole.

Alenka Košak, svetovalna delavka

Dostopnost