V petek, 4. oktobra 2019, smo izvedli tehniški dan za učence od 6. do 9. razreda. Odšli smo v Velenje, kjer smo si ogledali muzej premogovništva. Oblekli smo rudarska oblačila, si nadeli čelado, s sabo vzeli rudarsko malico in se spustili v globino, kjer smo si ogledali, kako je potekalo delo rudarjev nekoč in danes. V nadaljevanju smo spoznali značilnosti Šaleške doline, njen gospodarski pomen in vpliv rudarjenja na okolje. Učenci so spoznali, kakšne posledice imata izkoriščanje naravnih virov in onesnaževanje zaradi energetike in industrije ter na kakšen način lahko te posledice zmanjšamo. Na terenskem ogledu smo videli in doživeli industrijsko in degradirano pokrajino, dosežke sanacij in okoljskih izboljšav v pokrajini.

Dostopnost