V okviru Tedna mobilnosti smo se učenci 2. a in 2. b razreda, 22. 9. 2023, na dan brez avtomobila udeležili delavnic v Krškem.

Delavnice je organizirala Mestna občina Krško in so potekale na ulici CKŽ od Mestne občine Krško do Hočevarjevega trga.

Pred začetkom delavnic je vse udeležence pozdravil župan Mestne občine Krško Janez Kerin.

Učenci so na delavnicah imeli možnost bolje spoznati delo gasilcev in reševalcev ter njihovo opremo.

Ob gibalni igri so spoznavali prometne znake in se pogovarjali o trajnostni mobilnosti.

Na postaji Zdrava prehrana so učenci dobili zdravo malico in se seznanili s količinami sladkorja v različnih napitkih.

Podjetje Kostak je s svojo maskoto Bobrom učence osveščalo o pravilnem ločevanju odpadkov.

Na delavnici Kužki so se učenci naučili, kako varno pristopiti h kužku, če ga želiš pobožati.

Mestni muzej Krško je učencem predstavil spominsko sobo Rezi Pirc, ustanoviteljice vseh dejavnosti, ki se še danes izvajajo v okviru ZPM Krško.

Na delavnici Risanje in Ples je bilo poskrbljeno tudi za ustvarjalnost obiskovalcev, saj so na temo trajnostne mobilnosti ustvarjali s kredami po ulici in pločnikih ter se naučili zanimivo koreografijo, ki so jo vsi skupaj predstavili še na zaključku. Seveda pa vse naštete dejavnosti ne morejo brez športa, za to so poskrbeli na dveh zanimivih športnih poligonih.

Učenci so na vseh delavnicah lepo sodelovali in po zaključku povedali, da so bile vse delavnice zelo zanimive in da bi se jih z veseljem še kdaj udeležili.

Pripravili: Lidija Sotler in Sabina Prah Govekar

Dostopnost