Vsako šolsko leto na naši šoli sprejmemo drugošolce med mlade člane Rdečega križa Slovenije.

Iz njihovega pogovora razberemo, da vsi dobro vedo, kakšno je delo mladih v tej veliki človekoljubni organizaciji. Največji poudarek dajo na to, da so in ostanejo dobri prijatelji in sošolci, pridni učenci in spoštljivi do staršev, učiteljev in starejših. Učenci gledališkega krožka  so jim pripravili predstavo Pika Nogavička. Nekaj besed jim je namenila tudi predsednica aktiva RK Podbočje, gospa Tončka Černelič, ter jim ob tem tudi čestitala in jim izročila izkaznice mladih članov RKS.

Zapisala Anuša Ajster

Dostopnost