V skupini Zvezdice so se otroci prvič srečali s slanim testom. Ponujeno testo so najprej tipali, vanj delali luknjice, potem pa so ga nekateri otroci že pogumneje prijeli, trgali, stiskali in gnetli. To je bila naša prva daljša dejavnost, pri kateri so sedeli za mizo, razvijali so fino motoriko, taktilni in proprioceptivni senzorni sistem. Seveda so ga nekateri otroci tudi okusili.

Kristina Rešetar, vzgojiteljica

Dostopnost