V četrtek, 23. 1. 2020, so predstavnice podjetja Kostak iz Krškega, ga. Nina Resnik, ga. Špela Arh Marinčič in ga. Nina Kavčič, za tretješolce pripravile kratko predstavitev o pomenu pitne vode. Po predstavitvi, ki so ji učenci z zanimanjem prisluhnili, je ga. Nina Resnik učencem predstavila model vodonosnika Krškega polja, s katerim jim je demonstrirala pronicanje vode skozi kamnine, obenem pa tudi pronicanje fekalji in drugih virov onesnaževanja, s katerimi onesnažujemo podtalnico. Učenci so bili nad predstavitvijo očarani. Da pa niso bili samo v vlogi poslušalcev, so v nadaljevanju v parih izvedli tudi več meritev vsebnosti klora v vodi, prikaz motnosti vode, izmerili temperaturo vode iz pipe ter vzeli vzorec za mikrobiološke raziskave, ki so ga predstavnice Kostaka odnesle v podjetje, kjer ga bodo analizirali, nam pa so obljubili, da nas seznanijo z rezultati analize.

Ob koncu poučnega srečanja smo se vsi strinjali, da so takšna ozaveščanja še kako pomembna, zato smo jih povabili, da nas v prihodnjih šolskih letih še kdaj obiščejo.

Dostopnost