“Obveščamo vas, da je Vlada RS danes, v sredo 20. 1. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo v kratkem objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, preliminarni citat še neobjavljenega Odloka pa vam na koncu te okrožnice že v naprej posredujemo za boljše tolmačenje novosti (možne so razlike med citatom in objavljenim odlokom, jih pa ne predvidevamo).

S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji. V teh regijah bo od torka, 26. 1. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih šole. V ostalih regijah Republike Slovenije (Goriški, Jugovzhodni Sloveniji in Posavski regiji) bo vzgojno-izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda potekalo na daljavo. Pouk v glasbenih šolah bo še naprej potekal na daljavo. Ne glede na prepoved zbiranja ljudi, odlok določa tudi izjeme, ko je vstop v šolski prostor možen in sicer za: zaposlene v šolah in posameznike, ki na šoli opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov šole in za učence, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe. Odlok šoli daje pravno podlago tudi za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem izobraževanja (npr. vpis v osnovno šolo, ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, odložitev šolanja, izvedbo postopkov ugovora na oceno pri predmetih, ki so se izvajali po fleksibilnem predmetniku osnovne šole).”

Dostopnost