Spoštovani starši, dragi učenci in učenke!

V sredo, 1. 9. 2021, se prične novo šolsko leto. Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo po modelu B tako, kot je potekalo ob koncu lanskega šolskega leta.

Še vedno bo potrebno izvajati določene higienske ukrepe, ki se nanašajo na navodila NIJZ: razkuževanje pred vstopom v šolo, ohranjanje fizične distance pred in v šoli, uporaba zaščitnih mask v skupnih prostorih za vse učence, za starejše od 12 let pa tudi v matičnih učilnicah.

Pouk učencev bo potekal v njihovih matičnih učilnicah, v učilnice bodo prihajali različni učitelji v skladu z njihovim urnikom.

Dejavnosti razširjenega programa bodo potekale v skladu z navodili.

Malica bo organizirana v učilnicah za vse učence, kosilo bomo organizirali v jedilnici postopoma, tako da se bodo v jedilnici zvrstili vsi učenci od 1. do 9. razreda.

Glede na veljavni Odlok Vlade RS in okrožnico MIZŠ morajo vsi obiskovalci, ki so starejši od 15 let  in vstopajo v šolo, izpolnjevati pogoj PCT, izjeme so samo starši učencev prve triade, ki otroka pripeljejo v šolo in takoj odidejo iz šolskih prostorov. Za vse ostale dejavnosti šole, kot so roditeljski sestanki in govorilne ure, morajo obiskovalci šole izpolnjevati pogoj PCT.

Urniki šolskih prevozov se spremenijo samo z dodatno vožnjo, ki bo ob 13.10 v smeri Veliko Mraševo. Ostali termini šolskih prevozov ostanejo nespremenjeni. Nošenje zaščitne maske je na avtobusu obvezno. Za maske poskrbite starši.

Prvi šolski dan se učenci zberejo ob 8.10 na igrišču pred šolo, kjer jih bodo počakali razredniki, nato se organizirano odpravijo v njihove matične učilnice.

Avtobusni prevozi bodo prvi šolski dan organizirani po sledečem voznem redu:

Zjutraj:

  • smer Planina: odhod ob 6.55
  • smer Veliko Mraševo: odhod 7.45

Odhod domov:

  • smer Veliko Mraševo: 13.15
  • smer Planina: 14.00

Veselimo se srečanja z vsemi učenci in vas lepo pozdravljamo.

Ravnatelj:

                                                                                                                                Andrej Lenartič, prof.

Dostopnost