NPZ

NPZ Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen: »V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.« Nacionalno preverjanje znanja je za učence...

Poslanstvo svetovalne službe

Poslanstvo svetovalne službe Šolska svetovalna služba je namenjena otrokom, staršem in pedagoškim delavcem na šoli in v vrtcu. Delo šolske svetovalne delavke je interdisciplinarno. Namenjeno je izboljšanju in poglabljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter skrbi za...

Svetovalna služba

Poslanstvo svetovalne službe NPZ Mediacija Šolska skupnost in parlament Kako se učiti Karierna orientacija

Vzgojni načrt

Cilj vzgojnega načrta je oblikovati okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejeti, varni, uspešni in svobodni, hkrati pa se bodo morali zavedati, da je potrebno upoštevati  pravila in sprejemati omejitve, ki jih zahteva vsaka organizirana skupnost. Za doseganje...

Svet staršev

IME IN PRIIMEK E – NASLOV Kristina Vene – Bibe kristina.grill@gmail.com Klemen Dvornik – Srčki dvornik.klemen@gmail..com Gregor Fabekovič – Medvedki gregor.fabekovic@yahoo.com Sabina Božič – Mavrice bozic.sabina@gmail.com Vesna Perič –...
Dostopnost