V skupini skozi celo šolsko leto pripravljamo in zbiramo izdelke od otrok, spremljamo napredek in razvoj otroka, urejamo slike in dokumentiramo posebne dogodke otrok, kot so rojstni dnevi, izjave otrok …

Otroci imajo albume na dosegu rok in si jih lahko ogledajo po želji. Zanimivo jih je opazovati in poslušati njihove komentarje slik. Med seboj si pripovedujejo, kaj so počeli in kako so zrastli.

Otroci na ta način sami spremljajo svoj razvoj in napredek.

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

Dostopnost