Tega je v jeseni veliko na našem igrišču. Včasih smo ljudje v gozdu grabili listje in ga shranjevali, da smo pozimi v hlevu omogočili živini, da je ležala na toplih tleh. Ponekod je še tako, a bolj malo, zato smo otrokom v skupini Mavrice prikazali in omogočili, da sami vidijo in pograbijo listke in jih pospravijo v vreče. V vrtcu ga nismo odpeljali na kmetijo v hlev, ampak za šolo v kompostnik, kjer se bo ta razgradil in bo nastal hranilen kompost. S tem so otroci dobili vpogled, kako se to počne.  Zvedeli so, zakaj so to ljudje to počeli včasih in za kaj danes. Listje je zelo uporabno in pri delu se lahko zelo zabavamo, kar smo tudi spoznali, saj smo ga večkrat grabili.

Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica

Dostopnost